Συλλογές
Τίτλος Παραγωγικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Δημιουργός Κοκκινοβασίλη, Παναγιώτα Κ.
Συντελεστής Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ιρλανδία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Κόστος αμοιβών προσωπικού
Παραγωγικότητα
Μεγάλη επιχείρηση
Καινοτομία
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 02-2007