Συλλογές
Τίτλος Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Εναλλακτικός τίτλος θεωρητικές προσεγγίσεις και παράγοντες διαμόρφωσης
Δημιουργός Τσώχου, Αγγελική
Συντελεστής Κιουντούζης, Ευάγγελος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 249σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Τηλεπικοινωνία
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Δίκτυο πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003