Συλλογές
Τίτλος Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Δημιουργός Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Βασσάλος, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπισττήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Λογισμικό
Πληροφόρηση
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ημερομηνία έκδοσης 03-2005