Συλλογές
Τίτλος Caching techniques in mobile computer networks
Εναλλακτικός τίτλος Τεχικές ενδιάμεσης μνήμης σε δίκτυα κινητών κόμβων
Δημιουργός Πετρής, Δημήτριος
Συντελεστής Βασσάλος, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Communication infrastructure
Telecommunications networks
Telecommunications networks
Computer networks
Ημερομηνία έκδοσης 02-2007