Συλλογές
Τίτλος Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Δημιουργός Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μηλιώτης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 131σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Η παρούσα εργασία αφορά θέματα σχετικά με την χρήση του Internet από τις μικρομεσαίες όπως οι λόγοι, τα κίνητρα και ο τρόπος χρήσης του, τα οφέλη που απορρέουν, οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στα πλαίσια της επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Λέξη κλειδί Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Διαφήμιση
Σύστημα επικοινωνίας
Εμπορικές συναλλαγές
Διαβίβαση δεδομένων
Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δίκτυο διαβίβασης
Ημερομηνία έκδοσης 02-1998