Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Δημιουργός Χαλκίδη, Μαρία
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 152σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Πληροφόρηση
Αλγόριθμοι
Δίκτυο πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης 02-1999