Συλλογές
Τίτλος Σχεδίαση εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός Αλεξοπούλου, Μαρίνα
Συντελεστής Κιουντούζης, Ευάγγελος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα πληροφορικής
Προστασία δεδομένων
Ανάλυση συστημάτων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Επεξεργασία δεδομένων
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001