Συλλογές
Τίτλος Οργανωσιακή και πληροφοριακή υποδομή εικονικά επικοινωνούντων ομάδων
Δημιουργός Μυλωνά, Αικατερίνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 232σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Επιστήμη των πληροφοριών
Δίκτυο πληροφορικής
Σύστημα επικοινωνίας
Διοίκηση προσωπικού
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφορική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001