Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση παροχής υπηρεσιών εφαρμογών από το διαδίκτυο
Δημιουργός Τσιωτάκης, Παναγιώτης
Συντελεστής Μαλεύρης, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 268σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Παροχή υπηρεσιών
Τοπικό δίκτυο
Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Λογισμικό
Λογισμικό
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 01-2001