Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και σχεδίαση ενός πρότυπου περιβάλλοντος τηλεργασίας για τους πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών
Δημιουργός Βουλαλάς, Γιώργος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μηλιώτης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 242σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρία
Σύστημα πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Internet
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002