Συλλογές
Τίτλος QuLMO : μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα
Δημιουργός Μπρακατσούλας, Σωτήρης
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Λογισμικό
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βάση δεδομένων
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002