Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση γνώσης : μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Δημιουργός Κυριακοπούλου, Αντωνία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Καλαμπούκης, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα πληροφόρησης
Αυτοματοποίηση
Βιβλιοθήκη
Τεχνολογία των πληροφοριών
Πηγή πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα επικοινωνίας
Εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002