Συλλογές
Τίτλος Ζητήματα δευτερογενών αγορών φάσματος
Δημιουργός Βασιλειάδου, Πολυξένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Σταμούλης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 146σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Δίκτυο διαβίβασης
Δίκτυο πληροφορικής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Πληροφορική
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Εμπορικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003