Συλλογές
Τίτλος Εξόρυξη γνώσης σε ιατρικά δεδομένα και δημιουργία διαδικτυακής διεπαφής
Δημιουργός Μπλάντα, Ελένη
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Βάση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Σύστημα τηλανίχνευσης
Ιατρικές εφαρμογές της πληροφορικής
Ιατρική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003