Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός Λαγού, Ελισάβετ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Κιουντούζης, Ευάγγελος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 150σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Ανάλυση συστημάτων
Σχεδιασμός συστημάτων
Λογισμικό
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Προστασία δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000