Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση των επιπέδων θνησιμότητας του πληθυσμού των μεγάλων ηλικιών
Δημιουργός Κεχαγιά, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Κωστάκη, Αν.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 126σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Σύνθεση του πληθυσμού
Ηλικιωμένος
Διάρκεια ζωής
Γυναίκα
Στατιστική μέθοδος
Θνησιμότητα
Ερευνητική μέθοδος
Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 06-2003