Συλλογές
Τίτλος Το WEB ως γράφημα
Δημιουργός Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Σιδέρη, Μάρθα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 32σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας
Πληροφορική
Δίκτυο διαβίβασης
Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001