Συλλογές
Τίτλος Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Δημιουργός Τασσόπουλος, Κυριάκος
Συντελεστής Σιδέρη, Μάρθα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σχεδιασμός συστημάτων
Βάση δεδομένων
Τεχνολογία των πληροφοριών
Σύστημα πληροφόρησης
Internet
Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Δίκτυο πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002