Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Δημιουργός Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Συντελεστής Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Αξιολόγηση σχεδίου
Προστασία δεδομένων
Ποιοτικές προδιαγραφές
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002