Συλλογές
Τίτλος Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Δημιουργός Ντρίτσου, Βασιλική
Συντελεστής Κωνσταντόπουλος, Π.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Επιστήμη των πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφόρηση
Δίκτυο πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 12-2004