Συλλογές
Τίτλος Μελέτη ταμείων ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ
Δημιουργός Καραδημητρίου, Παναγιώτης Γ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ζυμπίδης, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί Κοινωνική ασφάλιση
Νομικό πρόσωπο
Ασφάλιση
Ασφάλεια γήρατος
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006