Συλλογές
Τίτλος Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Δημιουργός Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ζαζάνης, Μιχαήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς"
Λέξη κλειδί Ανάλυση πληροφοριών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007