Συλλογές
Τίτλος Χρονολογικές σειρές- γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση - έκθεση εκτίμησης
Δημιουργός Παπακούσουλας, Κωνσταντίνος Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 271σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Ανάλυση πληροφοριών
Στατιστική
Αξιολόγηση σχεδίου
Γεωγραφία
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006