Συλλογές
Τίτλος Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Δημιουργός Μπήτρου, Ελένη Στ.
Συντελεστής Τζωρτζόποιυλος, Π.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 161σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Δειγματοληψία
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Έρευνα
Νέος
Κοινοβούλιο
Ημερομηνία έκδοσης 07-2002