Συλλογές
Τίτλος Δείκτες γεωργικών τιμών στην Ελλάδα: ιστορία, μεθοδολογία, εφαρμογές και συγκρίσεις με τους αντίστοιχους δείκτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός Θωμάς, Κωνσταντίνος Β.
Συντελεστής Τζωρτζόπουλος, Π.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 232σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Πολιτική των τιμών
Γεωργική πολιτική
Καθορισμός των τιμών
Πίνακας τιμών
Γεωργική παραγωγή
Παραγωγικό αγαθό
Χώρες ΕΚ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλάδα
Στατιστική
Δείκτης τιμών
Τιμές γεωργικών προϊόντων
Ημερομηνία έκδοσης 06-2002