Συλλογές
Τίτλος Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Δημιουργός Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Συντελεστής Κάτσικας, Σωκράτης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 210σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Προστασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Βάση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998