Συλλογές
Τίτλος Έρευνα της επίδρασης περιβαλλοντικών μεταβλητών στην κατανομή ειδών της χλωρίδας του όρους Ερύμανθου με την χρήση του μοντέλου Proportional Odds
Δημιουργός Βαλμάς, Σωτήριος
Συντελεστής Παπαγεωγρίου, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Επίπτωση στο περιβάλλον
Δειγματοληψία
Ανάλυση πληροφοριών
Χλωρίδα
Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005