Συλλογές
Τίτλος Έλεγχος αξιοπιστίας αδρανειακού συστήματος
Δημιουργός Θρακιώτης, Πασχάλης Αθαν.
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Αεροσκάφος
Εναέρια κυκλοφορία
Συντήρηση
Ανάλυση πληοοφοριών
Τυποποίηση
Τεχνικές προδιαγραφές
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005