Συλλογές
Τίτλος Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα
Δημιουργός Φράγκου, Σοφία Ν.
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Ημερομηνία έκδοσης 03-2006