Συλλογές
Τίτλος Στατιστική μελέτη της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δημιουργός Καρακίτσος, Μιχαήλ Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Λειβαδά, Αλ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 117σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική έρευνα
Έλεγχος των γνώσεων
Μαθητής
Σχολική επίδοση
Ημερομηνία έκδοσης 05-2006