Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων: διδάγματα και εμπειρίες από τη διεθνή αγορά
Δημιουργός Λινάρδου, Ελένη Δ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Επενδύσεις
Οργανοδιοικητική
Ασφαλιστική εταιρεία
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006