Συλλογές
Τίτλος Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Δημιουργός Μπορώτης, Σπυρίδων
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Πολυμενάκου, Αγγελική
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 165σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Τεχνολογία των πληροφοριών
Ανάλυση συστημάτων
Ανάλυση πληροφοριών
Σχεδιασμός συστημάτων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Σύστημα πληροφόρησης
Τεχνολογική αλλαγή
Πολιτική της επιχείρησης
Μέγεθος της επιχείρησης
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 01-2002