Συλλογές
Τίτλος Μελέτη του ταμείου του δημοσίου (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
Δημιουργός Σχετάκης, Γεώργιος Ε.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ζυμπίδης, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί Δημόσιος υπάλληλος
Χρηματοδότηση
Ασφάλεια γήρατος
Ασφάλιση
Δημόσιο ταμείο
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006