Συλλογές
Τίτλος Οντολογίες για σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών
Δημιουργός Κρητικού, Καλλιόπη
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 02-2004