Συλλογές
Τίτλος Τεχνικές ανάλυσης σε συστάδες: εφαρμογή στην αρχαιομετρία
Δημιουργός Μανωλόπουλος, Μιχαήλ Ι.
Συντελεστής Παπαγεωργίου, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 147σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων Οργανισμών"
Λέξη κλειδί Στατιστική
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 03-2007