Συλλογές
Τίτλος Αγορά ακινήτων
Δημιουργός Σκουρτανιώτη, Άννα Ι.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 203σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Μετοχή
Γεωγραφία
Ακίνητη περιουσία
Επενδύσεις
Αγορά ακινήτων
Νηπιαγωγείο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007