Συλλογές
Τίτλος Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 347σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Ποιότητα του περιβάλλοντος
Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Ρύπανση
Στατιστική
Γεωγραφία
Μετοχή
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ακίνητη περιουσία
Νηπιαγωγείο
Κτηματικη αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007