Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components analysis) για την αξιολόγηση των διαιτητών υδατοσφαίρισης
Δημιουργός Σκαλοχωρίτης, Μιχαήλ Α.
Συντελεστής Παπαγεωργίου, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθνση "Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικού και Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών"
Λέξη κλειδί Στατιστικά μαθηματικά
Αξιολόγηση προσωπικού
Αθλητισμός
Στατιστική
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 04-2007