Συλλογές
Τίτλος Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Δημιουργός Σκαλαίου, Κυριακή
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Βασσάλος, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 223σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Λογισμικό
ΕΚΤ
Βιβλιοθήκη
Αρχείο
Ημερομηνία έκδοσης 02-2005