Συλλογές
Τίτλος Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures
Δημιουργός Κολοβού, Αικατερίνη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Στατιστική μέθοδος
Τράπεζα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Νόμισμα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Νομισματική συμφωνία
Αγορά spot
Αγορά συναλλάγματος
Ημερομηνία έκδοσης 12-1997