Συλλογές
Τίτλος Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Δημιουργός Τορόζ, Κωνσταντίνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διεθνής επένδυση
Επενδύσεις
Αγορά
Διεθνής αγορά
Μετοχή
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998