Συλλογές
Τίτλος Αγορά εργασίας της ελληνικής βιομηχανίας: μη ανταγωνιστικά στοιχεία
Δημιουργός Λιανός, Παναγιώτης-Οδυσσέας
Συντελεστής Μιαούλη, Νατάσα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Στατιστική μέθοδος
Ανταγωνισμός
Αγορά της εργασίας
Παραγωγικότητα της εργασίας
Αμοιβή επί τη αποδόσει
Εργατικό δυναμικό
Μισθός
Μισθολογική πολιτική
Μέγεθος της επιχείρησης
Επιχείρηση
Βιομηχανία
Ημερομηνία έκδοσης 06-1998