Συλλογές
Τίτλος Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος εμπειρική μελέτη της αποδοτικότητας των τραπεζών στην ελληνική διατραπεζική αγορά (1976-1998)
Δημιουργός Τζιρίτης, Στέφανος
Συντελεστής Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Τραπεζική δραστηριότητα
Δημόσια τράπεζα
Ιδιωτική τράπεζα
Νομικό καθεστώς
Οικονομικό υπόδειγμα
Κεντρική τράπεζα
Οικονομική πρόβλεψη
Οικονομικά μεγέθη
Αποδοτικότητα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ημερομηνία έκδοσης 12-1999