Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων (τομείς βιομηχανίας και έρευνας-τεχνολογίας)
Δημιουργός Φακίνου, Χρυσούλα
Συντελεστής Χιώτης, Γ.
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αξιολόγηση σχεδίου
Τεχνολογική αξιολόγηση
Βιομηχανία
Ερευνα
Τεχνολογία
Ερευνα και ανάπτυξη
Οργανοδιοικητική
Αναπτυξιακή πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2000