Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική περιφέρεια
Δημιουργός Κάππου, Φωτεινή
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Χιώτης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση σχεδίου
Οικονομικός προγραμματισμός
Περιφερειακός προγραμματισμός
Περιφερειακή οικονομία
Περιφερειακή πολιτική
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001