Συλλογές
Τίτλος Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος
Δημιουργός Μπατσόλα, Αικατερίνη
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Πίστη
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Διεθνή δημοσιονομικά
Διεθνής πίστη
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002