Συλλογές
Τίτλος Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Δημιουργός Γκαραβέλου, Γεωργία Χ.
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Χιώτης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 117σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Περιφερειακές ανισότητες
Ευρωπαϊκή Ενωση
Περιφερειακή πολιτική
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινοτική πολιτική
Κοινή περιφερειακή πολιτική
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Διαρθρωτικά ταμεία
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001