Συλλογές
Τίτλος Η διαστρωματική σχέση μεταξύ θεμελιωδών εταιρικών μεγεθών και αποδόσεων των μετοχών
Δημιουργός Μουντογιαννάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Τζαβαλής, Ηλίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 165σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005