Συλλογές
Τίτλος Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Δημιουργός Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τσώνας, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Κίνηση κεφαλαίων
Εταιρία επενδύσεων
Ελλάδα
Νότια Ευρώπη
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005