Συλλογές
Τίτλος Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Εναλλακτικός τίτλος συνεργατική versus μη συνεργατική ισορροπία
Δημιουργός Τάσιου, Σοφία
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Φορολογία
Ανταγωνισμός
Φορολογική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006